Jullie privacy is voor mij heel belangrijk

In deze verklaring lezen jullie hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in het contact met jullie verkrijg. Ja wij willen trouwen respecteert de privacy van al haar bruidsparen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De privacy verklaring is alleen van toepassing op Ja wij willen trouwen en niet op de diensten van derden die door middel van linkjes met Ja wij willen trouwen zijn verbonden. Ja wij willen trouwen voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Gebruik persoonsgegevens

Ik gebruik jullie gegevens om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn en het plannen en organiseren zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik zal jullie persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jullie opdracht. De ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jullie gegevens te respecteren. Jullie persoonsgegevens worden verder niet aan derden versterkt. Ook worden jullie persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Beveiliging persoonsgegevens

Ja wij willen trouwen draagt zorg voor een passende beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stel ik zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn

Ik bewaar jullie gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de opdracht waarvoor ik jullie gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.